maandag 8 januari 2018

Niet normaal

Psychische problemen worden vastgesteld door te kijken naar afwijkingen in:
- de statistische norm, wat is (ab)normaal?
- de sociale norm
- de mate van onaangepast gedrag
- het persoonlijk ongemak, het lijden

Psychische problemen zoals angststoornis, affectieve (gevoels)stoornis, somatoforme stoornis (niet lichamelijk verklaarbare lichamelijke klachten)  en persoonlijkheidsstoornis worden geclassificeerd d.m.v. de DSM-5. 

Diagsnostic & Statistical Manual of Mental Disorders 2013 is de laatste versie van dit handboek met daarin het classificatiesysteem, waarbij de afwijkingen een naam krijgen (diagnose) wanneer iemand voldoende last en verschijnselen (symptomen) heeft.Psychische stoornissen zijn moeilijk te (h)erkennen, de grens tussen normaal en abnormaal gedrag is vaag. Wat in de ene cultuur gewoon is, kan in een andere cultuur ongewenst zijn. Door de geschiedenis heen variëren de theorieën van  bezeten zijn door de duivel tot verstoorde balans van lichaamssappen (Hippocrates, 460-377 v.Chr, Gr.).

Begon vorige eeuw kwam de medicamenteuze behandeling in opmars. Men zocht naar biologische oorzaken voor mentale ziekten en wetenschappers als Freud en Pavlov ontwikkelden hun theorieën.Zesde artikel van een reeks over wetenschap en spiritualiteitGeen opmerkingen:

Een reactie posten